Off-page SEO & Linkbuilding


Tvorba zpětných odkazů

Budování kvalitních tematických zpětných odkazů napomáhá ke zlepšení pozic ve vyhledávačích, a přivádí tak nové návštěvníky. Pokud na Váš web vede spousta kvalitních zpětných odkazů, vyhledávač zvyšuje jeho důležitost, a tím pádem se i posouvá na vyšší pozice ve vyhledávání.

Kontrola indexování stránek

Pokud Vaši stránku vyhledávače z nějakého důvodu neindexují, znamená to, že se vůbec nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Tento stav je pro Vás a Vaši stránku vysoce nežádoucí, neboť se nezobrazí ani Vašim potenciálním zákazníkům. Vzniklou situaci je proto nutné urychleně napravit.

Oprava důležitých nefunkčních zpětných odkazů

Na internetu se mohou nacházet odkazy na Vaši stránku, které nefungují. Bývá to výsledkem špatného zkopírování linku při uveřejňování či změnou URL adresy dané stránky. V případě, že se na internetu nachází pokažené odkazy, které by Vám přinesly návštěvnost, přesměrujeme tyto odkazy na novu adresu stránky.

Registrace do Google Search Console

Pomocí nástrojů Google Search Console (dřív Webmasters Tools) můžeme monitorovat data výsledků vyhledávání a indexovaní Google pro váš obsah. Tato služba nám umožňuje efektivně optimalizovat Vaši webovou stránku ve výsledcích vyhledávání na základě porozumění, jak ji Google vnímá.

Registrace do Google Analytics

Google Analytics je nástroj umožňující vlastníkům stránek získávat statistická data o uživatelích webu. Díky této službě je možné sledovat návštěvnost, chování uživatelů, jejich vlastnosti, konverze, prodeje a další. Statistiky ukazují, že téměř 50% stránek užívá právě Google Analytics, což z něj dělá nejpoužívanější nástroj v této oblasti služeb.

Zákaznická podpora


Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00

Kancelář


Top